Meer dan driekwart van de tankopslagbedrijven leeft de wet- en regelgeving niet goed na. 

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag in het Tussenrapport tankopslag.

Aanleiding voor het onderzoek was de vraag of meer bedrijven kampen met veiligheidsproblemen zoals tankopslagbedrijf Odfjell, dat een lange geschiedenis van veiligheidsovertredingen heeft.

De onderzoekers stelden vast dat 73 van de voorlopig 91 gecontroleerde tankopslagbedrijven in overtreding waren. In totaal werden 323 zware of lichte overtredingen geconstateerd.

Bij 39 bedrijven zijn zware overtredingen of meerdere lichte overtredingen vastgesteld. Bij vier bedrijven heeft de toezichthouder ingegrepen omdat de veiligheidsrisico's te groot waren.

Toezichthouders controleerden onder andere op de betrouwbaarheid van de tanks, explosieveiligheid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Verbeteringen

Tankopslagbedrijven waar een overtreding is geconstateerd worden in de gaten gehouden en zo nodig gedwongen om verbeteringen door te voeren. Toezichthouders gaan ook in gesprek met het bedrijfsleven over verbeteringen die zij kunnen doorvoeren.

De overheid begon de controle nadat het Noorse tankopslagbedrijf Odfjell meerdere malen veiligheidsovertredingen had begaan en werd stilgelegd.

De tanks en blusinstallaties van het tankopslagbedrijf in het Botlekgebied bleken al dertig jaar niet meer te zijn gecontroleerd en in tien jaar tijd beging Odfjell zeker 64 overtredingen.