Het aantal faillissementen is in 2013 op een recordhoogte beland, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal zijn ruim twaalfduizend bedrijven en instellingen volgens het CBS failliet verklaard. Zo gingen recentelijk reisbedrijf OadFree Record Shop en House of Shoes op de fles.

Wat houdt een faillissement eigenlijk in? NUzakelijk legt het in vijf vragen uit.

Wat is een faillissement precies?
Een faillissement is een vorm van beslag op het gehele vermogen van een failliet verklaarde onderneming. Het wordt uitgesproken als een bedrijf of instelling zijn schulden niet meer kan betalen.  Het kan zowel door de onderneming zelf als door de schuldeisers bij de rechtbank worden aangevraagd. 

Faillissementen kunnen worden uitgesproken op grond van de Nederlandse Faillissementswet, die in 1893 is gemaakt.  Voorwaarde is wel dat de ondernemer ten minste twee schuldeisers heeft.

Wat gebeurt er als een faillissement is uitgesproken?
Als het faillissement is uitgesproken volgt een door de rechter opgelegde algehele beslaglegging op het vermogen en alle inkomsten van de onderneming.

Verder wordt er een curator aangesteld die de failliete boedel moet liquideren. Deze moet zoveel mogelijk goederen van de onderneming verkopen en de opbrengst onder de schuldeisers verdelen.

Wat is het verschil met surseance van betaling?
Als een onderneming in financieel zwaar weer zit, kan deze surseance, oftewel uitstel, van betaling aanvragen. Dit is alleen bedoeld voor gevallen waarbij er nog mogelijkheden zijn om een faillissement af te wenden.

Als een ondernemer in surseance van betaling verkeert, krijgt deze voor een bepaalde afgesproken periode uitstel van betaling. In die tijd kan het bedrijf proberen alsnog orde op zaken te stellen.  Alle beslissingen moeten worden goedgekeurd door een bewindvoerder, die door een rechtbank wordt aangewezen.

Het gebeurt echter vaak dat een surseance alsnog uitloopt op een faillissement. Veel ondernemers zijn te laat met het aanvragen van uitstel van betaling.

Hoe zit het met een doorstart?
Een faillissement betekent niet altijd het einde van een onderneming. Soms blijkt het mogelijk een doorstart te maken.

De curator kan tijdens het faillissement besluiten tot voortzetting van de onderneming, bijvoorbeeld omdat hij winst verwacht. Dit kan echter lastig zijn omdat schuldeisers snel hun geld willen zien.

Het is ook mogelijk na een faillissement een doorstart te maken. In dat geval wordt de gezonde onderdelen van de onderneming nieuw leven ingeblazen, terwijl de slechte worden afgestoten. Grootste struikelblok is meestal  het vinden van financiers.

Valt het privévermogen van de ondernemer ook onder het faillissement?
Of het eigen vermogen van de failliet verklaarde ondernemer ook onder het faillissement valt, hangt af van de rechtsvorm van het bedrijf.

Bij een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (vof) en de beherende vennoten van een commanditaire vennootschap (cv) valt het privévermogen van de ondernemer(s) onder het faillissement en wordt daar dus ook beslag op gelegd.

Bv’s, nv’s, verenigingen en coöperaties zijn rechtspersonen. Hierdoor heeft het faillissement alleen betrekking op deze rechtspersonen en niet op het eigen vermogen van de bestuurders.