De Nederlandse overheid heeft op 1 juli tal van nieuwe wetten, regels en tarieven ingevoerd en oude wet- en regelgeving gewijzigd. 

Veel van deze veranderingen hebben gevolgen voor ondernemers en freelancers. Ondernemersnetwerk De Zaak maakte een inventarisatie van de wijzigingen. De zeven opvallendste:

1. Kinderopvang
Verklaring omtrent het gedrag in kinderopvang. Werknemers van kinderopvangbedrijven en peuterspeelzalen moeten een nieuwe verklaring omtrent het gedrag (vog) aanvragen. Dit geldt voor iedereen met een vog - ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd - dat ouder is dan 1 maart 2013.

Stagiaires, uitzendkrachten of vrijwilligers werkzaam in een kindercentrum moeten vanaf nu iedere twee jaar een nieuwe verklaring aanvragen. Een vog wordt alleen afgegeven als iemand geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

2. Tijdelijke willekeurige afschrijving
Ondernemers mogen tussen 1 juli en het einde van het jaar maximaal de helft van hun investeringen afschrijven. Normaal ligt dat percentage lager. Door te investeren nemen de bedrijfskosten in 2013 toe en daalt de belastingafdracht van dit jaar. De maatregel moet het aantrekkelijker maken voor ondernemers om te investeren.

3. Toegangseisen milieuzone
Milieuzones zijn alleen nog toegankelijk voor transportbedrijven met relatief zuinige vrachtauto's. Vrachtwagens met een dieselmotor onder de Europese emissienorm IV mogen de zones - zoals de binnensteden van Amsterdam, Den Haag en Utrecht - niet langer in. Voor vrachtauto's met een benzinemotor blijft euronorm III van kracht. De boete bij overtreding is 220 euro.

4. Taaleisen bij tijdelijke, riskante klussen
Buitenlandse arbeiders die werkzaam zijn in een risicovol beroep moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen, ook als een klus tijdelijk is en bijvoorbeeld maar enkele dagen duurt.

De nieuwe regel geldt onder meer voor klussen als asbestverwijderaar en kraanmachinist. Voor dit soort beroepen is het volgens de overheid belangrijk dat werknemers in een noodsituatie goed met elkaar en met hulpdiensten kunnen communiceren.

5. Verruiming koopzondagen gemeentes
kunnen sinds 1 juli zelf bepalen of winkels ook op zon- en feestdagen open mogen zijn. Voorheen mochten de gemeentes niet vaker dan twaalf keer per jaar vrijstelling verlenen voor zondagopening, met uitzondering van gebieden waar veel toeristen komen. Nu geldt in principe dat winkels op zon- en feestdagen gesloten zijn, tenzij de gemeente anders besluit.

6. Hoger minimumloon
Het wettelijk minimumloon voor werknemers ouder dan 23 jaar is per 1 juli verhoogd met ruim een half procent. Bij een volledig dienstverband komt dat neer op een nieuw minimumsalaris van bijna vijftienhonderd euro per maand. Omdat het loon voor jongeren van vijftien tot 22 aan de hand van dit bedrag worden berekend, zijn ook deze lonen gestegen.

7. Roaming
Ondernemers die veel in andere landen van de Europese Unie zijn, betalen daar vanaf nu minder geld voor bellen, sms'en en mobiel internet.

De maximumtarieven voor een uitgaand telefoontje zijn met vijf cent verlaagd naar 24 cent per minuut. Sms'en vanuit een ander EU-land kost nu acht cent, een cent minder dan voor 1 juli. Voor een megabyte internetverbruik liggen de maximumkosten op 45 cent, tegen 70 cent vorig jaar.