Telecomproviders hebben te weinig aandacht voor het voorkomen van storingen. Daar kunnen consumenten en bedrijven onnodig hinder van ondervinden.

Dat concludeert het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, in het rapport: Staat van de Ether 2012. Ook stelt het agentschap dat Nederland geen grote evenementen zoals de Olympische Spelen kan organiseren omdat er te weinig frequentieruimte is in Nederland.

In de tweede helft van 2012 waren er 23 grote telecomstoringen, meer dan verwacht en deels onnodig, concludeert het agentschap. Sinds juni 2012 zijn provider verplicht grote storingen te melden.

"De storingen zijn veelal veroorzaakt door stroomuitval en ICT-fouten", aldus de organisatie in een persbericht. "De 23 meldingen van grote storingen maken duidelijk dat de maatschappij moet nadenken over alternatieven bij uitval."

Ernstige calamiteiten

Slechts 26 procent van 500 onderzochte telecomaanbieders beschikt over een continuïteitsplan dat sinds 1 januari verplicht is. Daarin moet staan welke maatregelen genomen zijn en worden om storingen te voorkomen. Van de grote aanbieders heeft 77 procent zo'n plan.

De helft van de partijen die wel een continuïteitsplan heeft, heeft geen rekening gehouden met ernstige calamiteiten zoals grootschalige uitval van elektriciteit of ICT. "Hierdoor kunnen storingen bij deze bedrijven langer duren", zo staat in het rapport.

'Zeer ongewenst'

Bovendien heeft de continuïteit van netwerken en diensten volgens het Agentschap Telecom onvoldoende aandacht van directies in het algemeen. "Het is zeer ongewenst dat telecomaanbieders nog onvoldoende in beeld hebben hoe ze de continuïteit van hun netwerken en diensten waarborgen."

Het agentschap zal controleren of er op korte termijn nieuwe plannen komen om de overlast voor klanten te verminderen. De Tweede Kamer wil dat consumenten na vier uur telecomstoring standaard gecompenseerd worden, net als bij stroomstoringen.

Vodafone kampte ruim een jaar geleden met een brand die een enorme storing van ongeveer een week tot gevolg had. CEO Rob Shuter vertelde naar aanleiding van die storing aan NUtech dat hij een standaard compensatie niet mogelijk acht.