De kwakkelende economie heeft het vertrouwen van buitenlandse investeerders in Nederland nauwelijks aangetast. 

Het aantal buitenlandse investeringsprojecten is vorig jaar met 5 procent teruggelopen, van 170 naar 161. Dat schrijft onderzoeksbureau Ernst & Young in een donderdag gepubliceerd rapport.

Daarmee lag dit cijfer nog vrijwel op hetzelfde niveau als in het topjaar 2011, toen het aantal buitenlandse projecten met bijna 48 procent toenam. Hierbij gaat het om het opzetten van bepaalde faciliteiten, zoals een hoofdkantoor, een verkooporganisatie of een logistiek centrum.

Veel investeerders geloven dat Nederland de moeilijke tijden goed zal doorstaan, stelt Ernst & Young. Ook de overheid ziet volgens het onderzoeksbureau het belang van buitenlandse investeringen: ze creëren werk­gelegenheid en stimuleren onze economie.

Geen positieve invloed

Het overheidsbeleid lijkt alleen nog geen positieve invloed te hebben op het aantal onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten dat in Nederland wordt opgezet. Het aandeel daarvan is sinds 2008 alsmaar gedaald, blijkt uit het onderzoek.

De meeste investeringen werden vorig jaar gedaan in de dienstensector (58 procent), gevolgd door de industriële sector en strategische projecten (26 en 14 procent). Met 67 projecten was het merendeel van de buitenlandse investeerders afkomstig uit de Verenigde Staten.

Projecten

Europa als geheel heeft vorig jaar 3797 buitenlandse investeringsprojecten aangetrokken. Dat is een daling van 2,8 procent ten opzichte van 2011. Het Verenigd Koninkrijk is verantwoordelijk voor de meeste projecten.

Met 697 stuks trok het land 3 procent meer projecten aan dan een jaar eerder. In Duitsland nam het aantal projecten vorig jaar 5 procent toe naar 624 stuks. In Frankrijk was anderzijds een terugval te zien van 13 procent, naar 471 projecten.

In de top 10 van Europese landen plaatst Ernst & Young Nederland op een 6e plaats. België staat op de 5e plek. De zuiderburen trokken in totaal 169 buitenlandse investeringsprojecten aan, 10 procent meer dan in 2011.