In het eerste kwartaal van dit jaar is de bouwsector wederom gekrompen, een herstel van de sector wordt pas eind 2014 verwacht. Dit blijkt uit de sectorupdate Bouw die de ABN Amro donderdagochtend heeft uitgebracht.

De omzet van de bouwsector daalde in de eerste drie maanden van dit jaar met 8,8 procent en de productie daalde met 11,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In 2012 daalde de omzet al met 6,9 procent en de productie was 8,4 procent lager dan in 2011.

Pas in de loop van volgend jaar kan er volgens de grootbank door lichte economische groei en toenemende bedrijfsinvesteringen enig herstel voor bepaalde branches zichtbaar worden.

Woningbouw

De bank verwacht dat ook de woningbouwproductie in 2013 met 7 procent krimpt, gevolgd door een verdere krimp van 1,5 procent in 2014. Door de onzekerheden in de bouw daalt ook het aantal afgegeven vergunningen nog steeds sterk. Door de verhuurdersheffing bevriezen woningcorporaties daarnaast hun nieuwbouwprojecten.

De productie in de utiliteitsbouw lijkt dit jaar minder sterk af te nemen. In 2012 daalde de productie in de bouw van bedrijfspanden nog met 7,5 procent, maar voor dit jaar wordt er slechts een daling van 2 procent verwacht. Voor 2014 wordt zelfs een stijging van 3 procent verwacht voor de utiliteitsbouw. Dit zal het eerst zichtbaar zijn in de bouw van scholen en agrarische gebouwen.

Bezuinigingen

De overheidsbezuinigingen op infrastructurele projecten hebben een negatieve invloed op de grond-, water- en wegenbouw (gww). Vorig jaar steeg de productie in de branche nog met 2,7 procent. ABN Amro verwacht dat de gww in 2013 4,5 procent minder productie heeft. In 2014 wordt er nogmaals een productiedaling van 1 procent verwacht.

Vooral de wegenbouw heeft het zwaar te verduren, omdat daar 50 procent van de bezuinigingen plaatsvindt. De meeste projecten worden alleen uitgesteld, er worden maar een paar projecten geschrapt. Voor de installatiesector, die voor 80 procent van zijn werkzaamheden afhankelijk is van de investeringen, lijkt het herstel ook pas in de loop van 2014 te komen.