De regionale economie van Den Haag staat onder druk door de hoge werkloosheid. 11 procent van de beroepsbevolking in de regio is werkloos.

Dit meldt het economisch bureau van de ING donderdag, in de marge van de lokale editie van de Week van de Ondernemer in de hofstad. Vooral de jeugdwerkloosheid valt op in negatieve zin.

Dick de Boer, Regiodirecteur MKB, stelt dat ondernemerschap een oplossing voor dit probleem is. "Naast extra stageplaatsen is stimulering van  ondernemerschap juist onder deze groep kansrijk. Dit creëert nieuwe werkgelegenheid en stimuleert bovendien innovatie."

Door de reputatie van Den Haag als stad van vrede, recht en veiligheid is de stad erg geschikt om beveiligingsbedrijven aan trekken, zo denkt ING. De economen halen bijvoorbeeld het toegenomen belang van IT-beveiliging aan.

"Met de recent gegroeide aandacht voor cybercrime zijn de internationale kansen op dit gebied toegenomen."

De lokale economie van Den Haag gaat dit jaar waarschijnlijk 0,2 procent krimpen. Landelijk krimpt de economie met 0,9 procent. Volgens ING wordt het verschil veroorzaakt door de groei van de stedelijke bevolking.