Nederlandse banken met activiteiten in Groot-Brittannië en Britse banken met activiteiten in Nederland hoeven niet in twee landen bankenbelasting te betalen.

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) heeft daartoe woensdag een verdrag getekend met zijn Britse ambtgenoot David Gauke. 

Bankenbelasting wordt geheven over de ongedekte schulden van banken. In het verdrag dat woensdag werd ondertekend is vastgelegd dat de belasting moet worden betaald in het land waar de moedermaatschappij van een bank is gevestigd. Dat land loopt namelijk het risico bij te moeten springen als de bank in de problemen komt. 

Het is het eerste verdrag ter voorkoming van dubbele bankenbelasting dat Nederland sluit sinds de bankenbelasting in oktober werd ingevoerd. Met vijf maanden verliepen de onderhandelingen volgens het ministerie van Financiën voorspoedig. 

Kredietcrisis

Nederland voerde de belasting in als financiële bijdrage van banken als gevolg van de ervaringen van de kredietcrisis. De overheid moest meerdere banken te hulp schieten met staatssteun en ging in het geval van ABN Amro over tot nationalisatie. De bankenbelasting moet banken stimuleren om minder kortlopende kredieten aan te gaan.

Behalve Groot-Brittannië kennen ook landen als België, Hongarije en Zuid-Korea een bankenbelasting. Nederland voert ook gesprekken met deze landen om te voorkomen dat banken twee keer dezelfde heffing moeten betalen.