De hoge uitstoot van luchtvervuilende stoffen dreigt de voordelen van de binnenvaart te overschaduwen. Nieuwe emissiestandaarden zijn daarom hard nodig.

Dit stellen onderzoekers in een rapport van onder andere onderzoeksbureau Panteia/NEA.

De binnenvaart is relatief veilig vergeleken met het wegvervoer en er is minder congestie, maar vrachtwagens stoten wel minder luchtvervuilende stoffen zoals fijnstof uit.

Om die kloof die de binnenvaart heeft met het wegvervoer te dichten, moet er 87 procent minder worden uitgestoten door de binnenvaart.

Emissienormen

Volgens de onderzoekers is het nodig om strengere emissienormen op te leggen aan de huidige schepen. Dezelfde methode die op het wegvervoer wordt toegepast, zou ook in de binnenvaart gebruikt kunnen worden.

Verder is de meest efficiënte methode om dit voor elkaar te krijgen het opleggen van emissiestandaarden aan grote schepen. De grotere schepen zijn klein in aantal, maar zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de gerelateerde externe kosten en luchtvervuiling.