De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei sterker gegroeid dan in de voorgaande maand. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag bekend.

Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag bekend.

Vorige maand werden er 175.000 banen gecreëerd in de Amerikaanse economie (exclusief de agrarische sector). Daarmee was de banengroei sterker dan verwacht. Economen voorspelden de aanwas van 163.000 nieuwe banen.

Uit een nieuwe schatting bleek verder dat er in april per saldo 149.000 banen ontstonden. Eerder werden voor die maand 165.000 nieuwe banen gemeld.

Net als in de voorgaande maanden was de banengroei in mei te danken aan het bedrijfsleven. Bij de overheid waren 3000 arbeidsplaatsen minder dan in april.

Binnen het bedrijfsleven was met name meer werkgelegenheid in de dienstensectoren. In de industrie gingen vorige maand 8000 banen verloren.

Werkloosheid

De werkloosheid in de VS steeg vorige maand tot 7,6 procent. Economen rekenden gemiddeld op een stabilisering op 7,5 procent. De groei kan te maken hebben met een toename van de actieve beroepsbevolking. Alleen werklozen die actief naar een baan zoeken, worden in het werkloosheidspercentage meegerekend.

Op de financiële markten werd met veel belangstelling naar de cijfers uitgekeken. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, kijkt scherp naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De Fed liet eerder weten dat een overtuigend herstel aanleiding kan zijn om het ruime stimuleringsbeleid in te perken.

Stimuleringsbeleid

Volgens econoom James Knightley van ING is het maar de vraag of de Fed al voor het einde van het jaar aan de afbouw van het stimuleringsbeleid zal beginnen.

Hij wees erop dat de banengroei nog altijd lager is dan de toename met meer dan 200.000 die normaal gesproken wordt geassocieerd met gezonde economische groei. Daarbij is de inflatie in de VS erg laag en zijn er nog veel politieke onzekerheden rond de aanpak van de staatsschuld.