Staatssecretaris Frans Weekers blogt over de Nederlandse handelsmissie naar China. Aflevering 1: een nieuw belastingverdrag.

"Aangezien de economische groei in Azië toeneemt en het voor Nederland dus van groot belang is om als handelspartner deze ontwikkelingen nauw te volgen, leid ik deze dagen wederom een missie naar dit werelddeel. 

Bezocht ik eerder dit jaar Korea en Japan, nu reis ik met mijn team door China; naar Beijing, Shenzhen en Hong Kong.

Met drie verschillende doelstellingen ben ik hier samen met mijn team, bestaande uit deskundigen op het gebied van internationale Belastingzaken van het Ministerie van Financiën, Belastingdienst, Douane en van het Netherlands Foreign Investment Agency NFIA, hier naar toe gekomen. 

Zo heb ik afgelopen vrijdag in Beijing samen met Mr. Wang Li, de Deputy Commissioner van de State Administration of Taxation (SAT) het nieuwe belastingverdrag tussen beide landen ondertekend. 

Gedateerd

Dit is een belangrijke overeenkomst omdat hiermee het huidige verdrag wordt vervangen dat al weer dateert van 1987 en op een aantal onderdelen is geactualiseerd en verbeterd. China ontwikkelt zich al enige jaren enorm en ik ben blij dat we nu een moderner verdrag hebben kunnen tekenen met deze belangrijke handelspartner.

Er zijn al ruim 350 Chinese bedrijven actief in Nederland en ik hoop dat dit nieuwe verdrag een extra stimulans mag zijn voor nog meer investeringen in Nederland wat weer goed is voor de werkgelegenheid. 

Zo wordt in het nieuwe verdrag de bronbelasting op deelnemingsdividend tegen 5 procent belast. En worden constructiewerkzaamheden pas aan Chinese belastingplicht onderworpen na een jaar in plaats van zes maanden.  

Zaken doen

Dit maakt het aantrekkelijker voor het Nederlandse bedrijfsleven om in China zaken te doen. Daarnaast bevat het verdrag anti-misbruikbepalingen en een modernisering van informatieuitwisseling. Dit acht ik ook van belang gelet op de (international) discussie.

Wat mij betreft heeft een belastingverdrag twee doelstellingen: 1. Wegnemen van dubbele heffing en daarmee bevorderend voor de economie. 2. Voorkomen van het dubbel ontgaan van belasting en daarmee het tegengaan van onwenselijke belastingontwijking.

Relaties

Dit brengt mij bij mijn tweede doelstelling tijdens deze reis: om naast het onderhouden van goede relaties op het gebied van Financiën met de Chinese overheid ook nieuwe Chinese investeerders aan te trekken. 

Dit doen we door een aantal bedrijven te bezoeken en te spreken tijdens een aantal seminars, waaronder het Investment Forum 'Doing Business in Europe - The Netherlands as your European Gateway.'

Deze bezoeken en seminars worden georganiseerd door de NFIA die permanent vertegenwoordigd wordt in China en in samenwerking met de ambassade en consulaten-generaal uitstekende relaties onderhoudt met het Chinese bedrijfsleven. 

Ik kan hier jammer genoeg geen namen noemen van bezochte en te bezoeken ondernemingen, maar het zijn zeer interessante en innoverende firma's op uiteenlopende sectoren zoals: maritiem, agri-cultuur, IT en telecom. 

Bedrijven die zeer ambitieus zijn en prima aansluiten bij het bedrijfsleven in Nederland gezien onze logistieke (Rotterdam en Schiphol) voorzieningen en goed opgeleide mensen. 

Bejing

Vanwege het volle programma reden wij kriskras door Beijing, langs De Verboden Stad en het Tiananmen Plein maar ook langs de traditionele woonwijken met de bekende Hutong-huisjes en straatjes waar de nijvere Chinese MKB-ers, met nadruk op Klein, hun nering drijven. Zo kregen we toch ook nog een aardig beeld van de hoofdstad tussen de meetings door.

Met mijn counterpart van het ministerie van Financiën, Mr. Zheng Xiaosong, besprak ik de economische ontwikkelingen in China, Nederland en de EU. Van hem vond ik het interessant te horen dat voor het eerst in de geschiedenis van China niet de 'maakindustrie' maar de dienstverlening een grotere bijdrage levert aan de economie. 

Daarnaast richt de Chinese overheid zich voor de toekomst meer op stabiliteit als koers van de economie dan op een proces gebaseerd op snelheid. Dit biedt kansen voor het Nederlands bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en gezondheidszorg.

Douane

Het derde onderdeel van deze reis gaat over de samenwerking die de Nederlandse douane al ruim twintig jaar onderhoudt met haar Chinese collega's. Dit vind ik persoonlijk heel bijzonder omdat wij in die jaren al zeker 50 keer Chinese douaniers hebben getraind op allerlei gebied. 

Dat is niet vreemd want de havens van Shanghai en Rotterdam behoren tot de grootsten van de wereld. Het is dus voor beide landen van groot belang dat de doorstroom van goederen in de havens efficiënt wordt afgehandeld.

In mijn volgende blog kom ik graag terug op deze unieke samenwerking en sluit af voor nu om in het vliegtuig te stappen voor de reis naar Shenzhen en Hongkong."