De internationale luchtvaartorganisatie IATA heeft zijn winstverwachting voor de sector voor dit jaar verhoogd.

De brancheorganisatie gaat nu uit van een totale winst van 12,7 miljard dollar (9,8 miljard euro), tegen 10,6 miljard dollar in een eerdere raming.

De winst zou daarmee ruim twee derde hoger komen te liggen dan vorig jaar. Toen hielden de luchtvaartmaatschappijen die aangesloten zijn bij de IATA bij elkaar onder de streep 7,6 miljard dollar over.

IATA-topman Tony Tyler benadrukte dat de marges zwak blijven. ''De dagelijkse uitdaging om de omzet voor te laten lopen op de kosten, is monumentaal'', zei hij.

Moeilijk

''Veel luchtvaartmaatschappijen hebben het moeilijk. Zij verdienen gemiddeld 4 dollar per vervoerde passagier. Dat is minder dan wat een broodje kost op de meeste plaatsen.''

Dat de luchtvaarders gezien de zware economische omstandigheden en hoge brandstofprijzen winst maken, is volgens Tyler een prestatie op zich. De verbetering ten opzichte van vorig jaar is vooral te danken aan terughoudendheid bij de uitbreiding van de capaciteit, waardoor de gemiddelde bezettingsgraad is toegenomen.

CO2

De luchtvaartmaatschappijen die zijn aangesloten bij de internationale brancheorganisatie IATA zijn het in meerderheid eens geworden over een gezamenlijke aanpak van de uitstoot van het broeikasgas CO2.

De IATA-leden willen dat er een eenduidig systeem komt om luchtvaarders te laten betalen voor hun CO2-uitstoot. Een Europese belasting op CO2-uitstoot werd eerder dit jaar na felle kritiek vanuit de luchtvaartbranche een jaar in de ijskast gezet in afwachting van een wereldwijde oplossing.

Die is sindsdien echter nog geen stap dichterbij gekomen. Gesprekken binnen de VN-organisatie voor de burgerluchtvaart ICAO liepen tot dusver vast op verzet uit met name China, India en het Midden-Oosten, waar de luchtvaartsector veel harder groeit dan in bijvoorbeeld Europa.

Impasse doorbreken

''Het akkoord binnen de sector zou moeten helpen de politieke impasse over dit belangrijke onderwerp te doorbreken'', zei topman Tony Tyler van de IATA. Het voorstel houdt volgens hem rekening met de positie van nieuwe en snel groeiende ondernemingen.

Het is volgens de IATA wel zaak dat het nieuw op te tuigen betalingssysteem daadwerkelijk gericht is op terugdringing van de CO2-uitstoot. Het mag niet worden gebruikt om de kas van overheden te spekken, aldus de belangenorganisatie.