Toenemende werkloosheid, lagere koopkracht en onzekerheid houden de markt voor nieuwe auto’s nog steeds in hun greep. Toch zijn er tekenen van herstel, meldt het economisch bureau van ING vrijdag.

Zo is sinds maart sprake van een opwaartse trend in het consumentenvertrouwen. Verder verkochten autobedrijven in april meer gebruikte auto’s dan vorig jaar en is het gemiddelde prijsniveau van occasions dit jaar gestegen.

De markt voor nieuwe auto's is niettemin slecht. Tot en met april van dit jaar lag het aantal verkochte nieuwe personenauto's 30 procent lager vergeleken met dezelfde periode in 2012.

Hoger

De komende maanden zal deze terugval volgens ING nog hoger uitvallen. ''De aantallen laten zich dit jaar het beste vergelijken met 2009. In dit voor de autobranche zwakke jaar eindigden de verkopen op een aantal van 387.000 nieuwe auto’s.''

Het economisch bureau verwacht dat het aantal nieuwe geregistreerde personenauto’s dit jaar zal uitkomen op 395.000. In de jaren daarna zal de markt naar verwachting herstel laten zien met respectievelijk 465.000 en 505.000 verkochte auto's in 2014 en 2015.

''De automotive sector bevindt zich in een moeilijke en zware periode. Maar op termijn zal de markt terug kunnen keren naar het langjarige gemiddelde van zo’n 500.000 registraties per jaar”, aldus Marinus van der Meer van ING.