De chemische sector in Nederland is in de eerste maanden van 2013 flink geraakt door de moeilijke economische omstandigheden.

Dat blijkt uit cijfers die branchevereniging VNCI vrijdag naar buiten heeft gebracht. De omzet van bedrijven in de sector daalde gemiddeld met bijna 7 procent en de productie ging met 10 procent naar beneden ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012.

De productiedaling volgt op vier kwartalen waarin de productie elke keer toenam. Bovendien verwachten bedrijven dit jaar 16 procent minder te investeren dan in 2012.

VNCI noemt de situatie in Europa ''zorgelijk''. Grote producenten hebben reorganisaties moeten doorvoeren en enkele bedrijven zijn failliet gegaan.

Maakindustrie

Chemie is de motor van de maakindustrie, benadrukt de vereniging. De Nederlandse chemiesector heeft een gunstige uitgangspositie en zou het hoofd moeten kunnen bieden aan de uitdagingen waar de branche voor staat. Daarbij gaat het onder meer om de opkomst van schaliegas, de snelle ontwikkelingen in China en de mondialisering van innovatie.

De branchevereniging roept bedrijven op extra inspanning te leveren op het gebied van innovatie. Dat kan volgens de VNCI alleen als ook productiefaciliteiten in Nederland blijven, omdat research en development nauw verweven zijn met productie. Daarnaast zou de concurrentiekracht kunnen worden versterkt door onder meer productiviteitsverbetering en efficiënt gebruik van grondstoffen.

Eerder deze week presenteerde de VNCI een onderzoek waaruit bleek dat de Nederlandse chemische bedrijven de komende jaren duizenden werknemers tekort komen.