Bedrijven binnen de zogenoemde topsectoren zijn samen goed voor 73 procent van de octrooiaanvragen. Van het totale aantal octrooiaanvragende bedrijven maken zij 41 procent uit.

Dat blijkt uit recent onderzoek van Panteia/EIM. In de periode 2006-2010 zijn in Nederland 35.052 octrooien aangevraagd door 5.186 bedrijven en instellingen. Cijfers over 2010 zijn de meest recente, omdat bij octrooiaanvragen een geheimhoudingsperiode van minimaal 18 maanden geldt.

Bedrijven uit de negen door de overheid aangewezen topsectoren vragen dus relatief veel octrooien aan ten opzichte van ondernemingen die hier niet toe gerekend worden.

Grote concerns

Een aanzienlijk gedeelte is afkomstig van grote concerns die veel octrooien aanvragen. Philips is met ruim 8000 octrooiaanvragen verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle aanvragen in Nederland. De toptien bestaat verder uit NXP, Schlumberger, Shell, DSM, TNO, ASML, Sabic, Unilever en Akzo Nobel.

De topsector hightech-systemen en –materialen levert de meeste octrooiaanvragen op, op de voet gevolgd door de sector chemie.

De provincies Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant herbergen hoge concentraties octrooiaanvragende bedrijven. Dit is deels te danken aan de aanwezigheid van een technische universiteit in deze regio’s.

Ook hebben Zuid-Holland en Noord-Brabant met onder meer Shell, TNO, Unilever, Philip en ASML veel bedrijven in huis die een enorm deel van de octrooiaanvragen voor hun rekening nemen.

Kleine ondernemingen

Opvallend is dat bijna de helft van de bedrijven die octrooien aanvragen bestaat uit ondernemingen met minder dan tien werknemers. Dit geldt vooral voor de creatieve industrie en de energie.

Op het gebied van merkaanvragen zijn de topsectoren minder goed vertegenwoordigd. Bijna driekwart van alle aanvragen is afkomstig van ondernemingen die buiten de topsectoren vallen. De topdrie van merkaanvragende bedrijven bestaat uit Unilever, Philips en DSM.

Het topsectorenbeleid, dat in 2010 werd ingezet, is erop gericht om de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, verder uit te bouwen. Hierbij is innovatie een belangrijke pijler.