De nieuwe zorgverzekeraar in oprichting Anno12 hoopt per 1 januari 2014 van start te gaan. Daarmee zou de coöperatieve verzekeraar de eerste toetreder op de markt voor zorgverzekeraars zijn in 25 jaar.

Anno12 wilde eigenlijk al dit jaar beginnen, maar kreeg daarvoor het benodigde startkapitaal niet bij elkaar. Om een vergunning aan te kunnen vragen bij De Nederlandsche Bank (DNB) is een kapitaalgarantie van 3,2 miljoen euro nodig.

Het leeuwendeel daarvan is gefinancierd door de initiatiefnemers en een investeerder. De onderneming hoopt nu de laatste tonnen bij elkaar te schrapen middels crowdfunding. Van de nog benodigde zes ton is inmiddels 350.000 euro binnen, met nog zes dagen op de teller.

"Met crowdfunding kan het opeens heel hard gaan", zegt initiatiefnemer Rob Adolfsen hoopvol. "Er lijkt nu een hausse gaande te zijn." Adolfsen was eerder directeur van Agis, de zorgverzekeraar die is opgegaan in Achmea.

On hold

Eind juni moet de vergunning aangevraagd worden, om per 1 januari in de lucht te kunnen zijn. "Als we het totale bedrag niet binnenhalen, zetten we de oprichting van Anno12 voorlopig on hold. We zijn natuurlijk al een tijdje bezig." Of er in dat geval later een nieuwe poging gedaan wordt, weet Adolfsen dan ook nog niet.

Uit onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2012 heeft gepubliceerd, blijkt dat 90 procent van de Nederlandse verzekerden een polis heeft bij een van de vier grote concerns: Achmea, VGZ, CZ en Menzis. De rest is verzekerd bij een van de vijf kleine verzekeraars ONVZ, Zorg en Zekerheid, DSW, ASR en Eno.

Strengere eisen

Sinds 2006 hebben verzekeraars te maken met strengere eisen, waaronder het hoge startkapitaal. Starters moeten aantonen dat ze tot drie jaar vooruit solvabel zijn. Daarnaast zien nieuwe toetreders volgens het rapport wellicht drempels in de lage winstmarges op de zorgverzekeringsmarkt en langdurige onzekerheid over de te behalen resultaten.

Adolfsen denkt dat als de financieringsdrempel geslecht is, het wel los zal lopen met de toetreding. “Naast de vergunningaanvraag bij DNB, moeten we de polis nog voorleggen aan de NZa. Maar dat hebben we in een eerder stadium al eens gedaan en dat moet prima in orde komen. DNB is echter erg strikt.”

Anno12 wil zich van andere zorgverzekeraars onderscheiden door zijn coöperatieve model. "Anno12 is 100 procent eigendom van de verzekerden. Zij beslissen dan ook wat er gebeurt met de behaalde resultaten", verklaart Adolfsen.