De bedrijvigheid in de regio Rotterdam zucht onder terughoudende consumenten en overheidsuitgaven. Handel met het buitenland kan de lokale economie echter uit het slop trekken, zo blijkt uit onderzoek van ING.

In 2012 kromp de economie in de regio Rotterdam-Rijnmond met 0,4 procent en ook dit jaar verwacht de bank dat de regio een stap terug doet met 0,6 procent. In 2014 rekent ING echter op een omslagpunt met een groeiverwachting van 0,9 procent.

"De regionale economie is de komende tijd vooral aangewezen op het buitenland", schrijft de bank in een rapport. Groei komt vooral voor rekening van de export, waar Rotterdam als internationale havenstad traditioneel op leunt.

Overslaggroei

Zo wordt er voor 2013 een lichte overslaggroei van 1-2 procent verwacht voor de Rotterdamse haven en zullen industriële bedrijven, groothandels, logistieke dienstverleners en aanverwante zakelijke diensten volgend jaar weer vooruitgang boeken.

Het feit dat de internationale handel in de regio de kar van economische groei trekt is volgens ING echter hard nodig om de kwetsbaarheid  van de regio op andere fronten te compenseren.

De lokale economie heeft te lijden onder teruglopende bestedingen van consumenten, overheid en bedrijven. Vooral ondernemers in de detailhandel, horeca en de bouw hebben het moeilijk.

Lage inkomens

Rotterdam kent relatief veel mensen met lage inkomens die onder druk staan vanwege de dalende koopkracht en oplopende werkloosheid. Ruim 14 procent van de Rotterdammers was per eind 2012 werkloos, waar het landelijke gemiddelde op 6,4 procent ligt.

Het aantal bijstandsuitkeringen dat de gemeente verstrekt is daarmee sterk gestegen, terwijl er ook voor miljoenen moet worden bezuinigd. De reserves om in de lokale economie te investeren lijken daarmee op te drogen.

NUzakelijk doet als mediapartner verslag van de Week van de Ondernemer, een congres dat de komende maanden het land in trekt met een aantal regio-edities. Deze week is het de beurt aan Rotterdam.