Aan een Gronings scheepvaartbedrijf en een Cypriotische firma is samen voor bijna 3 miljoen euro aan boetes opgelegd door de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.

Via het Cypriotische bedrijf werkten 164 Roemenen bij de Groningse onderneming, terwijl die niet beschikte over de vereiste tewerkstellingsvergunning.

Het Cypriotisch bedrijf kreeg bovendien een boete voor het ontduiken van het minimumloon, zo heeft het ministerie van Sociale Zaken vrijdag bekendgemaakt.