De werkgelegenheid bij sociale ondernemingen is sinds 2010 met 25 procent gegroeid. Bovendien verwacht 90 procent van de bedrijven dat die groei de komende jaren doorzet.

Dat is een van de conclusies uit de Social Enterprise Monitor 2012-2013, die is uitgebracht door Social Enterprise NL in samenwerking met McKinsey.

Een van de grootste belemmeringen om te groeien is volgens de sociale ondernemers de toegang tot kapitaal. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan moeite te hebben met het vinden van financiering.

Een derde van de ondernemingen ziet het aantrekken van het juiste personeel ook als een uitdaging. De sector kan op het gebied van salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden nog niet concurreren met de commerciële sector.

Winst

Een kleine 40 procent van de sociale bedrijven leed het afgelopen jaar verlies. Daarvan zat bijna de helft nog in de startup-fase. Nog eens 40 procent maakte winst en de overige 20 procent draaide break-even.

Vooral de zeer innovatieve sociale ondernemingen blijken vaker winstgevend te zijn dan de wat minder vernieuwende bedrijven.

Van de sociale ondernemers heeft een kwart een consumentenproduct, zoals duurzame mode, textiel of voeding. Ongeveer een vijfde is actief in zakelijke dienstverlening.

Markt

Het merendeel van de ondernemers opereert alleen op de Nederlandse markt, maar een kwart is vooral in het buitenland actief. Dit zijn bedrijven die zich richten op internationale ontwikkeling. Een vijfde van de ondernemers is zowel in Nederland als in het buitenland actief.

Sociaal ondernemers ondernemen om de wereld in maatschappelijk of ecologisch opzicht te verbeteren. Bijna driekwart van hen is man, zo blijkt uit het onderzoek.