Het Ministerie van Veiligheid en Justitie acht het duidelijk dat er snel geïnvesteerd moet worden om DDoS-aanvallen tegen te gaan.

Ook wil het alternatieve diensten creëren wanneer er sprake is van zo'n aanval. Dat stelt het Ministerie in een brief naar aanleiding van Kamervragen over dit onderwerp. Eerder dit jaar waren onder andere DigiD, Rijksoverheid.nl en de site van de Belastingdienst soms dagenlang onbereikbaar wegens DDoS-aanvallen.

Concreet betekent dit dat de overheid filters heeft geplaatst om ongewenst dataverkeer tegen te houden. Deze worden in de toekomst uitgebreid en als preventieve maatregel zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook aanvullende diensten afnemen om grote DDoS-aanvallen af te slaan.

"Het gaat daarbij onder meer om het creëren van een grotere capaciteit in het verwerken van dataverkeer, en een dienst waarbij tijdens een DDoS-aanval aanvullende scheiding plaatsvindt in het inkomende dataverkeer", aldus het Ministerie. Daarnaast zijn overheidsdiensten nu versterkt alert.

Ook tegen aanvallen in de bancaire sector heeft de overheid inmiddels stappen ondernomen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Tijdens het overleg op het ministerie van Veiligheid en Justitie is besloten dat er een soort verbindingsofficier komt die de contacten onderhoudt tussen de banken en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Om daders van DDoS-aanvallen op te kunnen sporen gaat de overheid ook de Nationale Cyber Security Strategie actualiseren en een Nationaal Detectie en Response Netwerk op- en uitbouwen.