Bestuurders van woningbouwcorporaties verdienen vrijwel allemaal te veel volgens de nieuwe norm. Het brutosalaris van 99,4 procent van hen komt boven de norm van de dit jaar ingevoerde Wet Normering Topinkomens (WNT) uit.

Dat blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van onderzoekbureau SEO in opdracht van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningbouwcorporaties (NVBW). Het onderzoek dient als input voor de bodemprocedure die de NVBW heeft aangespannen, omdat zij het het nieuwe salarisplafond wil aanvechten.

Voor 344 van de 346 onderzochte bestuurders geldt dat zij op termijn een deel van hun bruto-inkomen moeten inleveren. Slechts twee van hen blijven binnen de norm.

Gemiddeld zouden corporatiebestuurders volgens de nieuwe wet 68.324 euro van hun salaris van 168.408 euro moeten inleveren, een daling van 40,6 procent.

Het rapport is gebaseerd op salarisgegevens over 2011, omdat dat de meest recente gegevens waren. “Afgaande op de betrekkelijk geringe verschillen tussen 2010 en 2011 vermoed ik dat de bezoldigingen over 2012 ongeveer vergelijkbaar zijn”, licht SEO-onderzoeker Matthijs Gerritsen toe.

Drie regimes

Voor bestuurders in de semipublieke en publieke sector gelden vanaf begin dit jaar nieuwe maximumsalarissen. De Wet kent drie regimes. Bestuurders van woningcorporaties vallen binnen het zwaarste regime en mogen maximaal nog 228.599 euro per jaar verdienen, inclusief pensioenpremie.

Bovendien geldt dat de maximumbeloning afhankelijk is van het aantal woningen van de corporatie. Hoe minder dat er zijn, hoe lager het salarisplafond uitvalt.

“Degenen die na 6 december een wijziging in hun inkomenspositie hadden, of nieuw zijn aangesteld, moeten al volgens de staffel van Blok worden gehonoreerd, dus voor aanzienlijk lagere bedragen. De anderen die nog een vast contract hebben, dienen na 4 jaar in 3 jaarlijkse stappen te worden teruggebracht naar het lagere inkomen”, licht Gerritsen toe.

Negen op de tien bestuurders zouden minstens 20 procent van hun salaris moeten gaan missen, de helft van de onderzoeksgroep zou tenminste 43 procent moeten inleveren en een kwart zou zijn inkomen zelfs met de helft of meer zien afnemen.

Kleinere corporaties

Voor bestuurders van kleinere corporaties geldt dat zij procentueel meer moeten inleveren om aan de norm te voldoen dan die van grotere corporaties. Bestuurders van de kleinste corporaties, tot 1000 woningen, mogen straks nog maar maximaal 60.000 euro verdienen. De grootste corporaties mogen hun bestuurders niet meer dan 228.000 euro uitbetalen.

De bestuurder die procentueel het meest boven de norm zit, is die van de Apeldoornse corporatie De Woonmensen/SJA. Het gaat hier om 78 procent. Op plaats twee en drie staan Stichting Woonborg in Vries en Woningstichting Heteren.

Helemaal onderaan de lijst staat Stichting Vitalis Sociale Woonvormen, waar het bestuurderssalaris vier procent onder de norm uitkomt. De directeur van Mitros zit een procent onder de norm.

De vorig jaar vanwege de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten (derivaten) in opspraak geraakte corporatie Vestia is overigens niet meegenomen in de resultaten, omdat het jaarverslag over 2011 niet door een accountant is goedgekeurd.

Rechter

Bestuurders van woningcorporaties en hun toezichthouders hebben vorige maand laten weten samen naar de rechter te stappen om hun nieuwe salarisplafond aan te vechten.

De NVBW vindt het niet erg om onder de nieuwe wet te vallen, maar de extra regeling voor woningcorporaties is de vereniging in het verkeerde keelgat geschoten.