De grote toename van het olieaanbod, veroorzaakt door een flinke stijging van de productie in Noord-Amerika, zal de komende 5 jaar net zo'n verandering op de energiemarkt teweegbrengen als de Chinese energiehonger in de afgelopen 15 jaar. 

Dat stelt het Internationale Energie Agentschap (IEA) in het dinsdag verschenen 'Medium-Term Oil Market Report'.

De verschuiving zal volgens het IEA niet alleen leiden tot een herziening van de investeringsplannen bij olieconcerns, maar ook tot nieuwe manieren van transport, opslag en raffinage.

In het rapport, dat 5 jaar vooruitkijkt, dicht het IEA vooral de Amerikaanse productie van schalieolie en de winning uit Canadese teerzanden een grote rol toe.

Uitputting

De IEA verwacht niet dat er de komende jaren buiten de Verenigde Staten veel schalieolie zal worden geproduceerd. Wel zal de stijging van het olieaanbod leiden tot een hogere productie uit bestaande, conventionele velden. Omdat daardoor het punt van uitputting dichterbij komt, zullen olieconcerns opnieuw kijken naar investeringen in gebieden met hogere risico's.

"Het Noord-Amerikaanse aanbod zorgt voor een schokgolf in de rest van de wereld", aldus IEA-directeur Maria van der Hoeven. "Het goede nieuws is dat het helpt om de markt, die jarenlang kampte met krapte, te versoepelen."

Het rapport stelt verder dat landen die geen deel uitmaken van de OESO dit kwartaal voor het eerst een grotere vraag naar olie zullen hebben dan landen die wel lid zijn van de denktank van geïndustrialiseerde landen.

De Europese raffinagesector zal daarbij in de tang zitten tussen een aanzwellende Amerikaanse export en de sterke opkomst van grote raffinaderijen in Azië en het Midden-Oosten.