'Gunstige btw-regeling zuinige auto mag wel'

Een gunstige belastingmaatregel voor zuinige auto's die gold tot 2011 is definitief overeind gebleven bij de Hoge Raad.

Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, vrijdag bepaald in een zaak die was aangespannen door staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.

In de nogal vreemde zaak maakte een ondernemer gebruik van een gunstige btw-regeling die gold tot juli 2011 voor zuinige auto’s, terwijl zijn auto helemaal niet zuinig was.

Hij voerde zijn privégebruik op als zakelijke kosten en kon zodoende ook de privé-btw aftrekken. Daarbij voerde hij alleen de gunstige bijtelling van 14 procent van de nieuwwaarde op, in plaats van het percentage van 25 procent dat gold voor niet-zuinige auto’s.

Volgens de belastingplichtige ondernemer is niet bewezen dat de kosten van privégebruik van zuinige auto's lager zijn dan die van niet-zuinige auto's. Dat zou de enige reden kunnen zijn om onderscheid te kunnen maken bij de btw-heffing.

De ondernemer stelde dat er sprake was van ongelijke behandeling van gelijke gevallen, zonder dat daarvoor een rechtvaardiging bestaat. Zowel de rechtbank als het Gerechtshof gaven de ondernemer hierin gelijk.

Inbreuk

Maar Weekers stapte hierop naar de Hoge Raad en die gaf hem gelijk. De Hoge Raad geeft weliswaar toe dat er sprake is van ongelijke behandeling, maar, zo stellen de rechters, de lage-btw-regeling was al een inbreuk op de verplichtingen vanuit het Europese btw-recht. 

Uitbreiding van dat onjuiste beleid tot auto's met een hogere CO2-uitstoot zou leiden tot een nog verdere inbreuk op de EU-regels. En zover gaat het gelijkheidsbeginsel volgens de Hoge Raad niet.

Lees meer over:
Tip de redactie