Het lijkt steeds waarschijnlijker dat het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, aan het eind van dit jaar stopt met het aanjagen van de economie.

In de notulen van de beleidsvergadering in maart, die woensdag vroeger dan gepland naar buiten kwamen, staat dat het merendeel van de centrale bankiers de omvang van de steun in ieder geval halverwege het jaar wil verlagen. De redenen daarvoor lopen wel flink uiteen.

De Fed koopt momenteel maandelijks voor 85 miljard dollar hypotheekgerelateerd schuldpapier en staatsobligaties op. De beleidsmakers zijn het er over het algemeen over eens dat die omvang ook gevaren met zich meebrengt, onder meer voor de financiële stabiliteit, de werking van bepaalde financiële markten en de manier waarop de Fed zijn balans moet opschonen.

De balans oversteeg eerder dit jaar voor het eerst 3 biljoen dollar (2293 miljard euro), ruim 3 keer zo groot als voor het uitbreken van de financiële crisis.

Vooruitzichten

Een aantal van hen denkt dat de risico's in combinatie met verbeterde economische vooruitzichten een afbouw van de steun halverwege dit jaar rechtvaardigt. Anderen wezen juist op de voorspelling van verbeteringen op de arbeidsmarkt om het aankooptempo later dit jaar te vertragen. Twee beleidsmakers achten het verstandig tot begin 2014 door te gaan met het opkopen.

Uit de notulen, die per ongeluk te vroeg naar het Amerikaanse Congres en andere partijen werden verstuurd, blijkt verder dat de Fed nog altijd op een gematigde groei van de Amerikaanse economie rekent en op een geleidelijke daling van het aantal werklozen. De inflatie zal op de middellange termijn op of vlak onder de doelstelling van 2 procent liggen.

Huizenmarkt

Voorzitter van de Fed Ben Bernanke zei na afloop van de vergadering op 20 maart dat de steun heeft geleid tot een verbetering van de huizenmarkt. De arbeidsmarkt blijft echter een punt van zorg.

De Fed gaf eerder al aan dat de rente op het historisch lage niveau van 0 tot 0,25 procent zal blijven zolang 6,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit. Vorige week vrijdag werd bekendgemaakt dat de werkloosheid in maart licht is gedaald, tot 7,6 procent.