Verreweg het grootste deel van de familiebedrijven investeert zijn winst, of een deel daarvan, weer in het bedrijf.

Dat blijkt maandag uit een onderzoek van ING onder 220 familiebedrijven, dat verschijnt naar aanleiding van de Familiebedrijvendag tijdens de Week van de Ondernemer.

Eenderde van de ondervraagde bedrijven investeert de gerealiseerde winst volledig terug in het bedrijf. Een op de acht keert een deel van de winst als dividend uit en investeert een deel in het bedrijf. Extra aflossen aan de bank komt het minst vaak voor.

"Hun belangrijkste doel is continuïteit van het bedrijf", aldus ING. "Om dit te realiseren verkiest een overgrote meerderheid van de familiebedrijven, ook in tijden van economische tegenwind, nog altijd klantloyaliteit boven winstmaximalisatie."

Conservatief

Familiebedrijven zijn, ondanks of juist dankzij de crisis, op financieel gebied nog altijd conservatief ingesteld, stelt ING. Veel familiebedrijven financieren liefst alles uit eigen middelen.

Alleen als het niet anders kan, wordt bij de bank voor financiering aangeklopt. Kapitaal uit private equity wordt zo veel mogelijk buiten de deur gehouden. De sterke financiële basis is uiteindelijk een van de succesfactoren van familiebedrijven, aldus ING.

Er zijn circa 260.000 familiebedrijven in Nederland, oftewel 69 procent van alle bedrijven. Die zijn samen goed voor 53 procent van het bruto binnenlands product en 49 procent van de werkgelegenheid.

Onder druk

Meer dan tweederde van de respondenten geeft aan dat het rendement onder druk staat door de economische crisis. Ten opzichte van vorige generaties is er mede daardoor sprake van 'verzakelijking' in het familiebedrijf. "De loyaliteit richting leveranciers en personeel neemt af", aldus het rapport.

Ruim de helft van de familiebedrijven was de afgelopen 5 jaar winstgevend. Een kwart van de bedrijven kende in de afgelopen vijf jaar twee of meer verliesjaren, vooral tijdens de jaren 2008 en 2009.

NUzakelijk doet als mediapartner uitgebreid verslag van de Week van de Ondernemer. In onze special vindt u een overzicht van het opvallendste nieuws, de mooiste quotes en livestreams vanaf het evenement dat vanaf 8 april losbarst in het Beatrix Theater in Utrecht.