De drie bestuurders van de Floriade hebben in 2011 een klein deel van hun bonus al uitgekeerd gekregen. 

Dat bevestigt financieel directeur Bert Stek na berichtgeving hierover in De Limburger van donderdag. De bonus is uitgekeerd vanwege de succesvolle oplevering dat jaar van het terrein van het tuinbouwevenement in Venlo.

Burgemeester Antoin van Scholten (VVD) van Venlo had eerder gezegd dat het niet kies zou zijn als de directeuren überhaupt een bonus zouden krijgen als het evenement in de rode cijfers afsluit.

Volgens zijn woordvoerder heeft hij toen wel meteen benadrukt dat niet hij daarover gaat, maar de raad van commissarissen.

120.000 euro

De directeuren van het evenement hebben in 2011 gezamenlijk een bonus gekregen van ruim 120.000 euro. Voorzitter van de raad van commissarissen Jac Verhaegen legt in De Limburger uit dat dit komt omdat aan de vooraf opgestelde voorwaarde, de oplevering, is voldaan.

De directeuren kunnen in totaal ieder een bonus krijgen van eenmaal hun jaarsalaris, dat schommelt rond de balkenendenorm van 193.000 euro. Het grootste deel van de bonus zou worden uitbetaald als er geen verlies is geleden, maar ook andere criteria zoals het aantal bezoekers spelen mee.

Slecht jaar

Burgemeester Scholten schreef begin december dat het evenement, dat twee miljoen bezoekers trok, 7,5 miljoen euro minder heeft opgebracht dan begroot. De kosten bleken 1,4 miljoen euro hoger te zijn uitgevallen.

Volgens directeur Bert Stek wordt de laatste stand van zaken echter nog opgemaakt. De deelnemende gemeenten staan garant voor een eventueel verlies.