De KNVB en de clubs in het betaald voetbal verzetten zich tegen de crisisheffing van de Nederlandse regering. Die extra belasting voor werkgevers van 16 procent op inkomens van boven de 150.000 euro zal de voetbalclubs te zwaar treffen.

De bond en de clubs beginnen om die reden een fiscale procedure tegen de aanslagen van 2012, meldt de KNVB donderdag. De bond heeft een brief aan de regering en het parlement gestuurd.

Directeur betaald voetbal Bert van Oostveen zegt: ''Sportorganisaties hebben het kapitaal op de werkvloer staan, in plaats van in de directiekamer. Dit maakt dat clubs onevenredig hard getroffen worden." De crisisheffing leidt volgens Van Oostveen voor een aantal clubs tot een loonkostenstijging van 10 procent.

"Het zijn niet de sterkste schouders maar hun werkgevers die deze lasten dragen. De heffing kan zich vertalen in een verhoging van de prijzen van toegangsbewijzen en seizoenskaarten waardoor ook de consument de dupe wordt", aldus Van Oostveen.

De KNVB stelt voor om de heffing weliswaar te behouden, maar wel te maximeren tot 0,5 procent van de totale loonsom van een bedrijf. "Een dergelijke aanpassing zal de totale budgettaire opbrengst van de maatregel slechts marginaal beïnvloeden", aldus de bond.

Verlengd

De maatregel werd vorig jaar aanvankelijk gepresenteerd als eenmalig. Onlangs bleek echter uit een brief van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dat de crisisheffing wordt verlengd. Volgens de KNVB en de clubs wordt hiermee getornd aan de principes van goed bestuur en een betrouwbare overheid.

Clubs zouden niet hebben kunnen anticiperen op de kosten die zij dit jaar moeten maken en waar zij volgend jaar opnieuw mee worden geconfronteerd. Het betaald voetbal werkt namelijk met doorgaans langlopende spelerscontracten.

Beursfondsen

De betaald voetbalorganisaties betalen over 2012 nagenoeg evenveel crisisheffing als de top vijftig van Nederlandse beursfondsen bij elkaar, zo bleek uit een inventarisatie van RTL Z.

De bond en de clubs stellen dat de maatregel slecht is voor de internationale concurrentiepositie. Zo wordt het lastiger om te voldoen aan de regels van de UEFA in het kader van Financial Fair Play.

Zie ook: 'Crisisheffing, ook voor voetbalclubs!' (Column)