Het overheidstekort van Frankrijk is vorig jaar iets minder sterk gedaald dan de Franse regering had verwacht.

Dat bleek vrijdag uit cijfers van het Franse statistiekbureau.

Het Franse tekort kwam vorig jaar uit op 4,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee was het gat op de begroting iets kleiner dan in 2011, toen het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van de overheid 5,3 procent van het bbp besloeg.

De Franse regering mikte echter op een tekort van 4,5 procent over 2012. De staatsschuld van Frankrijk liep vorig jaar op van 85,8 naar 90,2 procent van het bbp.

De Franse regering streeft ernaar het gat op de begroting dit jaar terug te dringen tot 3 procent. De Europese Commissie verwacht echter dat het tekort dit jaar 3,7 procent zal bedragen.

Bezuinigingen

Frankrijk heeft vorig jaar een reeks bezuinigingen en belastingverhogingen ingevoerd, in een poging het tekort terug te dringen. Door de tegenvallende economische groei verloopt die operatie echter moeizamer dan gedacht.

De Franse economie groeide vorig jaar slechts met 0,1 procent en weet dat tempo dit jaar naar verwachting nauwelijks te overtreffen. De werkloosheid in Frankrijk is vorig jaar opgelopen tot meer dan 10 procent van de beroepsbevolking.

Hollande

De Franse president François Hollande beloofde donderdagavond in een interview op de Franse televisie dat er volgend jaar geen extra belastingen worden ingevoerd om het tekort verder aan te pakken. De Franse regering wil wel de werkloosheidsuitkeringen en uitgaven aan pensioenen inperken.

Daarnaast gaf Hollande aan dat hij de omstreden voorgestelde belasting van 75 procent op de allerhoogste inkomens zodanig wil aanpassen dat de kosten voor de heffing worden betaald door bedrijven in plaats van door werknemers.

Zijn eerdere voorstel voor de heffing werd afgeschoten door het Franse Hooggerechtshof. Hollande hoopt dat zijn nieuwe plan bedrijven ertoe zal aanzetten de lonen van topbestuurders te verlagen.

Consument

De uitgaven van consumenten in Frankrijk zijn in februari met 0,2 procent afgenomen ten opzichte van januari. 

De afname, die volgt op een herziene daling van de consumptie met 0,8 procent in januari, is onverwacht. Economen rekenden gemiddeld op een stijging van de uitgaven door consumenten met 0,4 procent.