Het overheidstekort van Portugal is vorig jaar uitgekomen op 6,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). 

Daarmee was het gat op de begroting groter dan een jaar eerder, toen het tekort uitkwam op 4,4 procent. De toename komt vooral door de eenmalige opbrengst die in 2011 ontstond door de overheveling van pensioenfondsen naar de overheid.

Mede doordat de opbrengst van de verkoop van vliegveldexploitant ANA niet mocht werden meegeteld bij de berekening van het tekort over 2012, kwam het gat vorig jaar aanzienlijk hoger uit dan het vooraf beoogde doel van 5 procent.

Tekort

Het tekort over vorig jaar is wel duidelijk kleiner dan de gaten die in 2009 en 2010 op de Portugese begroting ontstonden. Toen bedroeg het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van de overheid nog zo'n 10 procent van het bbp. Portugal rekent erop het tekort dit jaar terug te kunnen dringen tot 5,5 procent.

Portugal kreeg in 2011 voor 78 miljard euro aan noodkredieten toegezegd van de eurolanden en het IMF. In ruil daarvoor moet de Portugese economie stevig worden hervormd en moeten de overheidsfinanciën op orde worden gebracht.

Operatie

Die operatie heeft de economische crisis in Portugal het afgelopen jaar verdiept, waardoor de werkloosheid sterk is opgelopen. Vorig jaar kromp de Portugese economie met 3 procent en liep de werkloosheid op tot 15,5 procent van de beroepsbevolking.

Dit jaar gaat de economie naar verwachting verder achteruit en klimt de werkloosheid tot ruim 16 procent.

Lees alles over de schuldencrisis in het dossier.