Alternatieve munteenheden, zoals de Nederlandse Noppes, zijn geen teken dat de nationale economie op instorten staat. Integendeel, alternatief geld wordt juist veel gebruikt in landen die monetair stabiel zijn.

Dat blijkt uit recent onderzoek van het European Banking Center van de Universiteit van Tilburg.

Onderzoekers Wolf Wagner en Damjan Pfajfar stellen vast dat het imago dat aan dergelijke munteenheden kleeft, er een is van een laatste redmiddel. Zo werd tijdens een periode van hyperinflatie in Duitsland in de jaren '20 van de vorige eeuw ‘Not Geld’ geïntroduceerd om de problemen te verlichten.

Tegenwoordig wijst niets meer op die noodfunctie. "Het gebruik van andere munteenheden komt juist meer voor in economieën die zich ontwikkelen", aldus Wagner.

Toronto dollar

In totaal stuitten Wagner en Pfajfar op 224 organisaties die halverwege 2011 andere muntsoorten uitgaven dan de nationale munt. Naast de Noppes zijn dat onder meer de WIR Bank in Zwitserland, de Toronto dollar in Canada en de Ithaca hours in New York.

De enige functie van dergelijke munteenheden is volgens het rapport dat het de lokale economie en de gemeenschapszin stimuleert. “Gebruikers hebben er geen direct financieel voordeel bij het geld dicht bij huis uit te geven, maar ze tonen er hun betrokkenheid mee, hun loyaliteit ten aanzien van buurt, stad of regio”, aldus Wagner.

De lokale economie profiteert daarvan. Vraag van buiten de regio wordt niet uitgesloten, doordat de nationale munt ook nog wordt geaccepteerd, maar de vraag van binnen de regio neemt wel toe.