De Europese top donderdag en vrijdag wordt vrij pover, zeker in vergelijking met de vorige bijeenkomst van de EU-leiders. Dat verwachten Europese diplomaten.

Bij de laatste top begin februari was marathonoverleg van een etmaal nodig, maar toen lag er wel een akkoord over de Europese meerjarenbegroting op tafel. Bij de komende voorjaarstop staat vooral economisch overleg op de agenda: het scheppen van groei en banen. De vraag is welke knopen nu worden doorgehakt.

Voor de Europese Unie wordt dit jaar nauwelijks groei verwacht. In de eurozone is zelfs sprake van een daling met 0,3 procent.

Om hier wat aan te doen, bekijken de regeringsleiders hoe zij hun nationale beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. Dat moet leiden tot specifieke aanbevelingen voor elke lidstaat die in juni worden gepresenteerd.

Interne markt verbeteren

De voorzitter van de top, Europees president Herman Van Rompuy, wil ook haast maken met het verbeteren van de Europese interne markt. In een brief spoorde hij de Europese leiders aan meer te doen.

Van Rompuy benadrukt dat dit bijdraagt aan nieuwe economische groei en werkgelegenheid. Het gaat onder meer om wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en verspoelingen voor het midden- en kleinbedrijf. Ook wil hij meer aandcht voor openbare aanbestedingen en een vrijere energiemarkt. 

Hoewel er in het verleden allerlei afspraken zijn gemaakt die uiterlijk eind vorig jaar in werking hadden moeten treden, is dat nog steeds niet gebeurd. ''Het zaait twijfel over onze vastberadenheid'', aldus Van Rompuy. Hij roept op tot ''meer flexibiliteit en een grotere bereidheid om compromissen te sluiten''.

Italië onderwerp van gesprek

Na het overleg van de 27 EU-leiders donderdagavond volgt een aparte top van de leiders van de 17 EU-landen die de euro als munt hebben. Deze eurotoppen zijn in het verleden vooral bijeengeroepen om de schuldencrisis in de eurozone te bezweren. Vorig jaar is besloten om in ieder geval elk half jaar een eurotop te houden.

Op het onderonsje van de eurolanden donderdagavond zou het niet over noodhulp aan euroland Cyprus gaan, maar wel over de problemen in de derde economie van de eurozone, Italië.

De politieke impasse na de verkiezingen voedt de vrees dat Rome het pad van besparingen gaat verlaten. Mogelijk gaan de andere eurolanden druk uitoefenen op Italië om de hervormingen voort te zetten, welke regering het land ook krijgt.