Rusland heeft de hulp ingeroepen van Nederlandse experts om de auto-industrie te moderniseren. De Russische auto-industrie staat onder druk omdat steeds meer Russen kiezen voor Franse en Duitse auto's.

''De ambities zijn hoog: de Russen willen niet alleen aan de vraag van de interne markt voldoen, ook willen zij op den duur schone en veilige auto's naar Europa exporteren'', aldus Arjan van Vliet, die namens de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) betrokken is bij het project.

De Nederlandse experts zijn aan boord gehaald door het Russische ministerie van Onderwijs, die een inschrijving organiseerde. Die werd gewonnen door Nederlandse kennisinstituten waaronder RDW, Universiteit Twente en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.

Belangeloos

''Wij worden als belangeloos expert gezien omdat wij, in tegenstelling tot Duitsland en Frankrijk, geen auto-industrie hebben'', vertelt Van Vliet in de internetkrant Wereldzaken van het Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De Nederlandse partijen ontwikkelen samen met een Russische universiteit en autoproducent voertuigen die voldoen aan de Europese toelatingseisen. Voorlopig wordt er gemikt op de ontwikkeling van kleine bedrijfsauto's.

Kenteken

De Russen hebben verder grote belangstelling voor het Nederlandse kentekenregistratiesysteem, waarin voertuigen van tekentafel tot sloop zijn ondergebracht.

In Rusland is er nauwelijks zicht op de levensloop van auto's, met als gevolg dat autowrakken nogal eens in het bos worden achtergelaten.