De omzet en marges van apotheken staat onder druk. Om het tij te keren, zouden apothekers zich meer als retailers en logistieke managers moeten gedragen. Dat stelt ING-econoom Dirk Mulder.

Volgens onderzoekers van ING is het verstandig als apotheken meer gaan samenwerken. Op die manier kunnen ze beter inspelen op de nieuwe marktomstandigheden. 

Ketens van apothekers kunnen namelijk goedkoper en efficiënter geneesmiddelen inkopen en gebruik maken van de eigen naamsbekendheid. Ook zouden ze hun assortiment kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld zelfzorgmedicijnen, gehoorapparaten en contactlenzen.

Apothekersmarkt erg veranderd

Apothekers verdienen nu minder aan medicijnen, omdat die gemiddeld goedkoper zijn geworden. En de duurdere geneesmiddelen worden voortaan vaker door ziekenhuizen verstrekt. Bovendien krijgen apothekers van verzekeraars een lagere vergoeding voor hun diensten.

In het afgelopen jaar is het aantal openbare apotheken met 0,8 procent gedaald. Hoewel apothekers in het afgelopen jaar ruim 5 procent vaker geneesmiddelen hebben verstrekt, verwachten de analisten dat de omzet lager uit zal vallen dan in 2011. Ze gaan uit van een daling van zo’n 10 procent.

Dat betekent dat apotheken meer handelingen verrichten, tegen lagere inkomsten. Tegelijkertijd stijgen de personeelskosten, omdat er meer werknemers nodig zijn om de extra vraag naar medicijnen te verwerken.