De Nederlandse technologische industrie rekent dit jaar opnieuw op een stevige exportgroei.

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen enquête van ondernemersorganisatie FME-CWM onder 283 leden.

Voor dit jaar voorzien de ondervraagde ondernemers een gemiddelde omzetgroei van 2,5 procent. Voor de export gaan zij uit van een toename van 4,5 procent.

De investeringsgroei zal iets teruglopen vergeleken met vorig jaar. De productie- en ordergroei en de winstgevendheid nemen naar verwachting iets toe.

Afgelopen jaar steeg de omzet van de technologische industrie ook al met 3 procent. Die groei werd vooral behaald met de uitvoer, die met 5 procent toenam.

''Onze exportgroei overtreft de groei van de wereldhandel. Dat is een fenomenale prestatie. De export houdt Nederland in economisch opzicht op de been'', aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.

Verschillen

Wel wijst zij op de grote onderliggende verschillen in de sector. Zo steeg gemiddeld genomen de omzet in het afgelopen jaar, maar toch had bijna de helft van de bedrijven te maken met een omzetdaling.

Ook volgens minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) laten de cijfers zien dat de hoop op economisch herstel uit de handel komt. ''Buitenlandse handel zorgt voor binnenlandse banen.

Onze verdienkracht zit voor een belangrijk deel in technologie en innovatie, met name in de topsectoren. Die moeten sterk blijven in Europa, maar de groeikansen liggen vooral ook in de nieuwe groeitijgers, bijvoorbeeld hier in Afrika'', aldus de bewindsvrouw die nu op werkbezoek in Zuid-Sudan is.

Langetermijn

Voor de langere termijn gaat FME-CWM uit van een sterkere groei. In 2014 zal de jaargroei op 4,5 procent uitkomen, in 2015 naar verwachting op 6 procent.

De technologische industrie kent op dit moment een jaaromzet van 100 miljard euro en een exportwaarde van 60 miljard euro. Er werken ruim 400.000 mensen.