Mogelijk heeft u recht op aftrekposten die uw inkomen verlagen, waardoor u minder belasting hoeft te betalen.

Partneralimentatie is voor de betaler een aftrekpost. Het bedrag wordt bij de ontvanger meegerekend als inkomen, waarover belasting betaald dient te worden.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de belasting, maar in sommige gevallen mogen ouders een vast bedrag aftrekken voor de kosten van levensonderhoud. Dat bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind (tot 21 jaar), maar begint bij 1180 euro per jaar per kind.

Voorwaarden zijn dat het kind in belangrijke mate door de belastingplichtige wordt onderhouden (minimaal 408 euro per kwartaal), maar het huishouden geen kinderbijslag ontvangt. Tevens mag het kind zelf geen studiefinanciering ontvangen.

Ziektekosten

Bepaalde ziektekosten zijn aftrekbaar mits deze niet gedekt zijn door de zorgverzekering of onder het eigen risico vallen. Het bedrag moet wel boven een bepaalde drempel uitkomen.

Brillen en contactlenzen kunt u niet meer aftrekken, maar wel kosten voor andere hulpmiddelen, genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, extra gezinshulp en extra kosten wegens een op medisch voorschrift gehouden dieet.

Bij een verzamelinkomen tot 39.618 euro bedraagt de drempel 1,65 procent met een minimum van 125 euro (250 euro bij partners). Bij een hoger verzamelinkomen is de drempel 653 euro + 5,75 procent van het bedrag boven de 39.618 euro.

Studie

Kosten voor studie en opleiding bedoeld voor het verwerven van inkomen kunt u aftrekken als de kosten hoger liggen dan de drempel van 500 euro. Deze drempel wordt overigens in 2013 verlaagd naar 250 euro.

Voor scholingsuitgaven die zijn gemaakt buiten de standaard studieperiode (maximaal zestien kwartalen tussen de 18 en 30 jaar) geldt een maximaal aftrekbedrag van 15.000 euro.

Lijfrente

Lijfrentepremies die daadwerkelijk in 2012 zijn betaald mag u aftrekken als u onvoldoende pensioen heeft opgebouwd.

Bij een pensioentekort kunt u de eventuele jaarruimte benutten door maximaal 27.618 euro af te trekken. Onder voorwaarden kunt u dat bedrag door middel van de reserveringsruimte nog eens verhogen met maximaal 6.989 euro ( 13.802 euro voor 65-plussers).

Schenken

Schenkingen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. In 2012 moeten alle giften samen boven zowel 60 euro als 1 procent van uw inkomen uitkomen. De maximale aftrek ligt overigens op 10 procent van uw inkomen.

De drempel en het maximum gelden niet als de schenking een periodieke uitkering aan een ANBI betreft met een minimale looptijd van vijf jaar. De periodieke uitkering moet vastgelegd worden in een notariële akte.

Zie ook:
Aangifte doen voor 1 april
Belastingtips voor vermogenden
Belastingtips voor woningeigenaren