Het aangifteprogramma is sinds begin dit jaar beschikbaar, maar het wordt aangeraden om te wachten op de vooringevulde aangifte die vanaf 1 maart beschikbaar is. U heeft tot 1 april de tijd om aangifte te doen.

In de vooringevulde aangifte zijn diverse gegevens al ingevuld, zoals uw persoonsgegevens, inkomen, heffingskortingen, een deel van lijfrentepremies, WOZ-waarde van uw eventuele koopwoning(en) en hypotheekgegevens.

Ook worden in de vooringevulde aangifte voor het eerst de volgende gegevens meegenomen: banksaldi- en spaartegoeden, waarde van effectenportefeuilles, leningen en schulden, buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen, premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, inkomsten van gastouders in kinderopvang en zorgverleners betaald uit persoongebonden budget.

De gegevens hoeft u alleen te controleren en aan te vullen.

Aangifte

De aangiftebrieven worden tot en met eind februari verzonden. U heeft tot 1 april de tijd om aangifte te doen. Voor 1 juli krijgt u bericht hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt.

Mocht u het niet redden om voor 1 april aangifte te doen, dan kunt u uitstel aanvragen. Anders loopt u het risico op een boete.

Indien u geen brief met het verzoek om aangifte te doen ontvangt, kan het toch verstandig zijn om te kijken of u belasting moet betalen of wellicht terugkrijgt als het bedrag meer dan 14 euro bedraagt.

Het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen is tijdelijk niet beschikbaar. Vanaf 5 maart staat een verbeterde versie online.

Zie ook:
Belastingtips voor vermogenden
Belastingtips voor woningeigenaren
Belastingtips voor particulieren