AMSTERDAM – Er is nog geen herstel in zicht voor het Nederlandse bedrijfsleven. Na een tegenvallend 2012 is ook dit jaar negatief begonnen.

Dat blijkt woensdag uit de resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), een gezamenlijk conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw.

In het eerste kwartaal van 2013 staan alle indicatoren diep in het rood. De verwachting voor de omzet belandt op het laagste niveau van de laatste 3 jaren, terwijl ook een forse afname van de werkgelegenheid wordt voorzien. Daarnaast zijn de verwachtingen van ondernemers voor de export somber.

Minder investeringen

Bijna één op de drie bedrijven denkt dit jaar minder te investeren dan vorig jaar. Vooral woningbouwcorporaties en makelaars verwachten een krimp van hun investeringen. De ondernemers zijn voor dit jaar beduidend negatiever over hun investeringen dan dat ze de afgelopen drie jaren waren.

Slechts een tiende van de ondervraagden verwacht zijn investeringen op te schroeven. Ruim een kwart van de bedrijven zegt te kampen met financiële belemmeringen. Ook wordt in alle sectoren uitgegaan van een afname van de werkgelegenheid. 

Vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2012 kwam de omzet tegen de verwachting in toch onder de nullijn terecht. De export is na twee positieve kwartalen toch weer onderuit gegaan en de krimp van de werkgelegenheid was groter dan verwacht.

De winstgevendheid is na drie slechte kwartalen in 2012 per saldo iets minder verslechterd in het vierde kwartaal, maar ligt wel op een duidelijk lager peil dan het jaar daarvoor.

Het oordeel van ondernemers over het economische klimaat is wel wat milder geworden. In het vierde kwartaal van 2012 waren zij nog uitgesproken negatief. De verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2013 zijn iets minder pessimistisch.

"Het gaat niet goed in de BV Nederland. Er zijn lichtpuntjes, maar je moet ernaar zoeken. Voor het echte optimistische economische nieuws moeten we op dit moment de blik vooral op het buitenland richten", aldus het rapport.