AMSTERDAM - Zeven op de tien Nederlandse woningcorporaties willen de komende acht jaar hun bedrijfslasten met 25 procent terugbrengen.

Dat blijkt uit onderzoek van KPMG binnen de sector. Corporaties geven jaarlijks in totaal zes miljard euro uit aan onderhoud en bedrijfskosten, waarmee een besparing van 25 procent neerkomt op 1,5 miljard euro.

Om dat te bereiken zullen woningcorporaties volgens de accountantsorganisatie “hun ambities moeten bijstellen, zeer kritisch naar het onderhoud moeten kijken, scherp moeten inkopen en flink moeten schrappen in de personeelsformatie”.

Corporaties kunnen onder meer besparen door bedrijfsfuncties te outsourcen en meer samen te werken. Zo zouden ze het call-center, de back-office of bepaalde expertises kunnen delen. Daarnaast kunnen ze forse kostenvoordelen halen uit een andere manier van inkopen.

Verhuurdersheffing

De beoogde besparing is niet voldoende om de door het kabinet aangekondigde verhuurdersheffing - een nieuwe belasting voor woningcorporaties - volledig op te vangen. Deze beslaat een kleine twee miljard euro. Bovendien moeten woningcorporaties bijdragen aan de sanering van financieel ongezonde sectorgenoten.

Een op de drie corporaties verwacht dat op termijn pensioenfondsen mede-eigenaar zullen zijn van een flink aantal corporatiewoningen.

Verhuurfunctie

Een aantal deskundigen stelde vorige week in het rapport ‘De regiecorporatie, naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder’ dat woningbouwcorporaties hun bedrijfskosten aanzienlijk kunnen verlagen door de kosten van hun verhuurfunctie ruim te halveren.

Daartoe zouden zij hun verhuur-, bouw- en onderhoudswerkzaamheden voor een belangrijk deel moeten uitbesteden aan marktpartijen.

Veel woningcorporaties zijn momenteel al bezig met het terugbrengen van hun kosten.