AMSTERDAM – Consumenten blijven worstelen met garantiekwesties bij het lopen van producten. Ze weten vaak niet waar ze recht op hebben en zijn bij technische problemen afhankelijk van het oordeel van de verkoper.

De meeste meldingen en klachten die in 2012 bij ConsuWijzer binnen kwamen hadden betrekking op garanties, zo meldt de consumentenvoorlichtingsinstelling donderdag.

Op de tweede plaats staan meldingen over misleidende en agressieve verkoop. De grootste ergernissen betreffen het ongewild overzetten naar een andere aanbieder, het ongevraagd toezenden van producten, het bellen met mensen die staan ingeschreven bij het bel-me-niet register en spam.

Rekeningen en betalen nemen de derde plaats in. Wat sectoren betreft hebben telecom, kabel en post de meeste meldingen opgeleverd, gevolgd door detailhandel non-food, vervoer en vrije tijd.

ConsuWijzer is vorig jaar ruim 2,2 miljoen keer bezocht. Meldingen vormen regelmatig aanleiding voor acties van de Consumentenautoriteit, de NMa en de OPTA.