AMSTERDAM - Werkgevers en vakbonden gaan samen een 'grootschalig' onderzoek opzetten naar de mogelijkheden om werknemers aandeelhouder te maken van hun bedrijf.

Dat bericht SNPI, een belangenbehartiger van bedrijven met een aandelenprogramma, woensdag.

Behalve werkgeversvereniging AWVN en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen is ook de Erasmus Universiteit betrokken bij het onderzoek.

De onderzoekers richten zich onder meer op de vraag in hoeverre een bedrijfsbreed aandeelhoudersprogramma bestaande medezeggenschapsvormen, zoals vakbonden en ondernemingsraden, kan aanvullen.

Ook wordt onderzocht of Nederlandse bedrijven bereid zijn om een gedeelte van de financiering en de daarbij behorende zeggenschap van hun onderneming te delen met werknemers.

Beperkt

In Nederland is er volgens SNPI nog maar weinig onderzoek gedaan naar 'financiële werknemersparticipatie'. "Hoewel financiële werknemersparticipatie succesvol is in de Verenigde Staten, is dit in Nederland nog beperkt."

Volgens de organisatie is het verschijnsel, ondanks succesvolle toepassingen bij onder andere Sligro en Geodan, vooral bij het midden- en kleinbedrijf nog een gevoelig thema.

SNPI wil uiteindelijk komen tot afspraken met overheid en belastingdienst om aandeelhouderschap in Nederland te stimuleren.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van medewerkers neemt door aandelenprogramma's toe, zei SNPI-voorzitter Marjan Noort eerder tegenover NUzakelijk.nl.

"Als aandeelhouder zijn ze ook financieel betrokken bij het bedrijf. Ze krijgen inzicht en ook een stem in het bedrijf.”