WOERDEN - Grote bedrijven luiden de noodklok over de toekomstige beschikbaarheid van zoet water in Nederland.

Belangenorganisatie VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water) verwacht dat op termijn door droge en hete perioden vaker watertekorten kunnen ontstaan voor de industrie.

Directeur water van de VEMW, Roy Tummers , vindt dat de industrie meer aandacht moet krijgen in de plannen voor de toekomstige zoetwatervoorziening. De industrie is betrokken bij het zogeheten Nationale Deltaprogramma, maar volgens Tummers is ze nog niet gerustgesteld over ''de verankering van de industriële belangen''.

Sterk afhankelijk

VEMW noemt bedrijven als Heineken, AkzoNobel en Aviko die sterk afhankelijk zijn van zoet water. De industrie verbruikt jaarlijks 4 miljard kuub volgens VEMW. De vraag naar zoet water stijgt, terwijl het aanbod daalt.

''De overheid moet investeren in zoetwatervoorraden en maatregelen die de verzilting van grond en oppervlaktewater tegengaan'', aldus Tummers. Volgens hem dragen bedrijven op hun beurt bij aan een oplossing met maatregelen om hun waterverbruik terug te dringen.

Door klimaatverandering verwacht VEMW dat Nederland vaker te maken krijgt met hete zomers en perioden waarin Nederland minder water binnenkrijgt uit het buitenland. In de zomer van 2003 leidde dat al eens tot een teruggeschroefde productie, waardoor bedrijven miljoenen schade leden. Ook het warme voorjaar van 2011 leidde tot problemen.