BRUSSEL - Het lidmaatschap van Mario Draghi van een groep banklobbyisten ondermijnt de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB) niet. Dat concludeert de Europese Ombudsman maandag na onderzoek.

In de zomer opende de ombudsman een onderzoek naar de president van de ECB wegens mogelijke belangenverstrengeling na een klacht van een groep Europese activisten, de Corporate Europe Observatory.

Zij vreesden dat de onafhankelijkheid, reputatie en integriteit van de ECB op het spel stonden omdat Draghi lid is van de zogenoemde Groep Van Dertig. Dit is een organisatie van invloedrijke bankiers, toezichthouders en economen.

Volgens de ombudsman is deze organisatie echter ''te divers'' om aangeduid te kunnen worden als een belangenorganisatie of lobbygroep. Volgens de ombudsman is de Groep Van Dertig een discussieforum. De klacht tegen Draghi is dan ook verworpen.