UTRECHT - De negatieve gevolgen van de nationalisatie van SNS Reaal voor de overige Nederlandse banken zullen waarschijnlijk beperkt zijn.

Verzekeraars kunnen er zelfs van profiteren, onder meer doordat de verzekeringsdelen van het bedrijf mogelijk tegen aantrekkelijke prijzen op de markt komen. Dat schrijft Rabobank maandag in een analistenrapport.

Zonder overheidsingrijpen was SNS vrijwel zeker failliet gegaan en hadden de andere banken via het depositogarantiestelsel de spaarders moeten compenseren. Daarom is van de banken een bijdrage van 1 miljard euro aan de redding van SNS gevraagd.

Dat wordt deels gecompenseerd doordat de voorfinanciering van het depositogarantiestelsel, waarmee op 1 juli zou worden begonnen, met 2 jaar is uitgesteld.

Hypotheekmarkt

Ook de markt verandert nu SNS in staatshanden is. Zo kan het bedrijf terugkeren op de hypotheekmarkt. Het afgelopen jaar was SNS daar nauwelijks actief omdat het moeite had om nieuwe hypotheken te financieren.

De concurrentie op de spaarmarkt zal iets afnemen omdat SNS minder op prijs kan concurreren, verwacht Rabobank.

Duurder

Banken zullen voortaan waarschijnlijk duurder uit zijn bij het afsluiten van achtergestelde leningen, nu de houders daarvan in het geval van SNS zijn onteigend.

Daar staat tegenover dat de kosten voor andere soorten schuldpapier volgens Rabobank licht zouden kunnen dalen, nu duidelijk is geworden in hoeverre de houders daarvan risico lopen als gevolg van de Interventiewet.

Verzekeraars kunnen volgens Rabobank zich verheugen in consolidatie in hun sector, wat goed is voor de marges. Bovendien hebben levensverzekeraars voorlopig waarschijnlijk minder concurrentie te duchten van banksparen.