AMSTERDAM - De Europese Commissie wil met een aantal maatregelen de detailhandel in Europa een zetje geven, om daarmee groei en werkgelegenheid te scheppen.

De commissie presenteerde donderdag een actieplan, waarin onder meer maatregelen worden aangekondigd tegen oneerlijke handelspraktijken.

De commissie noemt de detailhandel 'een van de belangrijkste sectoren in de economie van de Europese Unie'. De sector is goed voor elf procent van het bruto binnenlands product van de EU en biedt werk aan 33 miljoen mensen, vooral jongeren, vrouwen en lageropgeleiden.

Brussel constateert echter dat de vlotte grensoverschrijdende detailhandel nog altijd wordt belemmerd. De commissie wil consumenten mondiger maken door ze beter voor te lichten. Ook moet de detailhandel beter worden gekoppeld aan innovatie en moeten de vaardigheden van werknemers beter aansluiten bij wat winkeliers willen.

De Europese Commissie wil ook dat de toeleveringsketen voor alle winkels eerlijker en duurzamer wordt. Mogelijke misstanden kunnen de komende drie maanden worden gemeld. De commissie gaat vervolgens onderzoeken welke nationale maatregelen zijn genomen en of die niet te versnipperd zijn.