AMSTERDAM –Nederlanders hebben een groot wantrouwen in zakelijke en bestuurlijke leiders. Slechts een op de tien gelooft dat de top van het bedrijfsleven en overheidsfunctionarissen de waarheid vertellen in gevoelige kwesties.

Dat blijkt maandag uit het jaarlijkse onderzoek naar vertrouwen door communicatiebureau Edelman. Het onderzoek is uitgevoerd in 26 landen onder 26.000 respondenten uit het algemene publiek en 5800 opinieleiders.

Terwijl het vertrouwen in het bedrijfsleven in 2012 wereldwijd herstel liet zien, daalde dit in Nederland juist met vier procentpunten van 65 naar 61 procent. Sinds 2009 is er een dalende lijn te zien binnen alle elf sectoren die worden onderzocht.

Bankensector

Het vertrouwen in de bankensector is het sterkst afgenomen. Volgens 84 procent van de respondenten is de oorzaak van bankgerelateerde schandalen vooral te vinden in morele redenen, zoals een cultuur die gedreven wordt door bonussen en corruptie.

Slechts vijf procent wijt de terugval van vertrouwen aan economische omstandigheden of gebrek aan regelgeving. Ook in de technologie-, energie-, telecommunicatie- en geneesmiddelensector laat het vertrouwen te wensen over.

Moreel

Binnen het bedrijfsleven wordt de zakelijke top als het minst betrouwbaar gezien. Elf procent is van mening dat leiders ethische en morele beslissingen nemen.

Het mkb komt er wel goed vanaf in het onderzoek. Opinieleiders gaven een vertrouwensscore van 80 procent aan het mkb, tegenover 59 procent voor grote bedrijven.

Volgens de barometer is er een verschuiving gaande van de traditionele invloed van CEO’s naar reguliere werknemers. Deze laatste groep wordt nu bijna twee keer geloofwaardiger gevonden dan leiders binnen het bedrijfsleven en de overheid.