Sociale leenstelsel studenten stap dichterbij

DEN HAAG - Het sociale leenstelsel voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs is een stap dichterbij.

De ministerraad stemde vrijdag in met een 'hoofdlijnenbrief' hierover van minister Jet Bussemaker. Er is dus nog geen wetsvoorstel; de bewindsvrouw wil eerst nog overleggen met de Kamer.

Voor een uitwonende student zou de verandering, als er tenminste een meerderheid voor wordt verworven, betekenen dat hij of zij de voor een vierjarige studie benodigde 14.700 euro zelf moet financieren.

Dat kan bijvoorbeeld door een lening af te sluiten bij de overheid tegen een vriendelijke rente, vooralsnog 0,6 procent. De student hoeft de lening alleen terug te betalen als hij voldoende verdient. Hij of zij mag dan 15 jaar over de aflossing doen.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs voor kinderen van ouders met een inkomen van maximaal 46.000 euro blijft als gift wel bestaan. De huidige studenten houden hun basisbeurs.

Bussemaker spreekt van een gouden kans om tot kwaliteitsverbetering te komen en ze vindt het een eerlijke zaak tegenover andere inkomensgroepen. Dat een meerderheid voor de plannen geen uitgemaakte zaak is, daar wilde Bussemaker niet op ingaan.

GroenLinks

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver lijkt niet te porren: ''Het komt neer op een platte bezuiniging, waar studenten de dupe van worden'', zegt hij.

En Ruard Ganzevoort, de onderwijsman van GroenLinks in de Eerste Kamer: ''Dit leenstelsel is verre van sociaal.'' Zonder steun van GroenLinks lijkt het sociaal leenstelsel niet op een meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen rekenen.

Studenten


Studentenorganisaties zijn er niet blij mee dat Bussemaker haar plannen doorzet. Als de plannen echt doorgaan, wordt volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) de toegang tot het onderwijs beperkt.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vreest dat de financiële situatie van ouders een zeer grote rol gaat spelen bij de studiekeuze van jongeren, door de afschaffing van de OV-studentenkaart en de invoering van het leenstelsel.

De hogescholen zeggen in een reactie onverminderd bezorgd te zijn dat het hoger beroepsonderwijs minder toegankelijk wordt voor nieuwe studenten.

Tip de redactie