DEN HAAG - Om ook op de langere termijn economische groei te houden, moet alles op alles worden gezet. Dan dient ook te worden gekeken naar kwaliteit en verspilling in semi-publieke sectoren als woningcorporaties en het spoorvervoer.

Dat zegt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Chris Buijink, tegenover het economenblad ESB.

Na discussies over misstanden bij onderwijsgigant Amarantis en woningcorporatie Vestia die het vertrouwen in de sector en het aanzien van de overheid hebben aangetast, pleit Buijink voor effectievere sturing. Die moet zorgen voor sterke organisaties die hoge kwaliteit leveren en verspilling voorkomen.

Semi-publieke sector

Het is volgens de topambtenaar zaak goed te kijken naar de semi-publieke sectoren waar steeds meer mensen in werken en ook steeds meer geld in omgaat. Zorg, onderwijs, woningcorporaties en het spoorvervoer moeten innovatiever worden, meer kwaliteit leveren en het geld doelmatiger besteden en zo het geschonden vertrouwen terugwinnen.

"Oplopende kosten, beperkte kwaliteitsverbetering en financiële missers maken duidelijk dat er ruimte is voor een flinke doelmatigheidsslag'', schrijft hij tevens verwijzend naar SCP-onderzoek.

Daaruit bleek dat extra investeringen de afgelopen jaren niet of nauwelijks leidden tot meer kwaliteit en meer waardering van de dienstverlening. Volgens CBS-cijfers had in 2011 bijna een kwart van alle werkenden een baan in semi-publieke dienstverlening.

Sturing

Effectievere sturing is volgens Buijink hard nodig. Maak het doel en de taken duidelijker en de geleverde prestaties beter zichtbaar. En dat laatste is niet vanzelfsprekend, aldus de secretaris generaal. NS evalueert de eigen prestaties, bij academische ziekenhuizen is er weinig inzicht in de verhouding tussen financiering en prestaties.

Buijink wijst er op dat nog meer regels en strenger toezicht niet altijd de beste oplossing zijn als zaken fout zijn gegaan. Bijvoorbeeld de striktere regels voor ingewikkelde beleggingen.

"Die regels kunnen leiden tot minder risicovol gebruik van derivaten. Maar als de ordening van het stelsel erin voorziet dat corporaties in nood worden gered door collega-corporaties en de overheid, blijft de prikkel voor risicovol gedrag op andere terreinen bestaan'', schrijft de topambtenaar.