AMSTERDAM - Architectenbureaus kampten in de eerste drie kwartalen van 2012 met een omzetdaling van elf procent. Ten opzichte van 2008 is de omzet gehalveerd.

Daarmee presteren ze slechter dan de bouwsector. De dalende tarieven voor opdrachten zijn een belangrijke oorzaak van deze afname, meldt ABN AMRO woensdag in een sectorupdate. De tarievendaling is het sterkst bij woningprojecten.

Woningbouw vormt de belangrijkste inkomstenbron voor architecten. De tariefstijging die geldt voor andere gebouwen, compenseert de daling in dit segment niet. Vanwege de verslechterde situatie op de woningmarkt verwacht ABN AMRO dat het belang van de woningbouw dit jaar verder zal afnemen.

Projecten

Architecten halen meer omzet uit projecten waar ze kort bij betrokken zijn. In de periode 2007-2011 zijn deze opdrachten dan ook belangrijker geworden.

ABN AMRO haalt verder de conjunctuurenquête aan van de Bond van Nederlandse Architecten. Uit de versie van november 2012 blijkt dat architectenbureaus met meer dan veertig werknemers de beste perspectieven hebben.

Zij zien een stijging van hun werkvoorraad met ruim 32 procent ten opzichte van maart 2012, wat inhoudt dat zij nog voor bijna een jaar werk hebben.