AMSTERDAM – Het bijhouden van de financiën staat lager in de lijst voornemens voor komend jaar. Toch geven meer Nederlanders aan zich hier druk om te gaan maken.

Dit blijkt uit een enquête van ING naar de goede voornemens van Nederlanders. Het zuiniger met geld omgaan staat dit jaar op plek vier op de lijst goede voornemens. Een jaar geleden stond het ‘letten op de kleintjes’ nog op plek drie.

Meer mensen geven wel aan zich bezig te gaan houden met de financiële administratie. Voor het komend jaar zegt 47 procent zich te verdiepen in de financiële administratie tegen 39 procent vorig jaar.

Meer mannen (52 procent) dan vrouwen (42 procent) hebben de intentie om zich met de financiële administratie bezig te gaan houden.

Afvallen staat voor dit jaar opnieuw op nummer één gevolgd door ‘minder druk maken’.