AMSTERDAM - Woningcorporaties bezuinigen de komende jaren bijna 687 miljoen euro op onderhoud en renovatie van huurwoningen.

Daardoor worden ruim twintigduizend woningen minder grondig onderhouden,

meldt

de NOS zondagavond na een rondgang langs ruim 150 corporaties. Corporaties moeten de komende jaren fors meer afdragen aan het rijk.

Corporaties zijn van plan hun woningen minder vaak of pas later te verven. Ook een nieuwe badkamer of keuken of de vervanging van de dakbedekking zouden gevaar lopen. Bij minstens twintigduizend huurhuizen worden energiebesparende maatregelen zoals dubbel glas of extra isolatie pas later uitgevoerd.

Een op de vijf corporaties beknibbelt volgend jaar al op onderhoud, het jaar daarop een op de drie. De geraadpleegde corporaties bezitten samen een miljoen sociale huurwoningen verspreid over het land. In totaal telt Nederland ongeveer 2,4 miljoen sociale huurwoningen.

Woningen

De NOS meldt verder dat bijna de helft van alle corporaties vanaf 2014 geen nieuwe woningen meer bouwt. Projecten voor de bouw van zeker zestienduizend woningen, ter waarde van drie miljard euro, zouden zijn geschrapt.

Driekwart van de huurders moet volgens de omroep wel meer huur betalen doordat de corporaties de huur maximaal verhogen. Corporaties mogen de huur verhogen naar maximaal 4,5 procent van de WOZ-waarde van een huis. In krimpgebieden zouden de huren van veel corporaties al op dit niveau zitten en moeten ze de huren juist verlagen.

Verhuurdersheffing

In het regeerakkoord zijn VVD en PvdA overeengekomen dat de corporaties twee miljard euro ‘verhuurdersheffing' moeten betalen. De aangekondigde maatregel heeft tot veel onrust onder woningcorporaties geleid.

Aedes herkent zich in het beeld dat rijst uit de rondgang van de NOS. "We hebben eerder gewezen op de gevaren. Je moet investeren, niet afromen", aldus een woordvoerder zondagavond. "Je ziet dat de kabinetsplannen ten koste gaan van zaken als onderhoud, energiemaatregelen en nieuwbouw. De sector kan die heffing gewoon niet opbrengen, zo blijkt ook uit onderzoek."

Problemen

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwijst zondagavond naar eerdere toezeggingen van minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD). In de Eerste Kamer zegde hij eerder deze maand toe bij de uitwerking van zijn plannen rekening te houden met mogelijke problemen die de verhuurdersheffing oplevert. De plannen worden in het voorjaar gepresenteerd.

De zegsman licht verder toe dat de heffing in principe te betalen moet zijn uit huurverhogingen die scheefwonen moeten tegengaan. Ook zou de heffing betaald kunnen worden uit het verlagen van de bedrijfslasten en de verkoop van woningen voordat wordt bespaard op onderhoud en investeringen op het gebied van energiebesparing.